Østerhøj jættestue


Østerhøj


Grundplan over Østerhøj


Kammerindgangen til Østerhøj


Jættestuen Østerhøj før restaureringen, efter at højen var blevet ryddet for vegetation.

Intro

Østerhøj blev restaureret i 2005. Selv om den var blevet både plyndret og sprængt med sortkrudt omkring år 1900, var jættestuen i forbavsende god stand, og kun få sten manglede. Højen blev ryddet for krat, væltede og nedfaldne sten blev sat på plads

Østerhøj jættestue er en fællesgrav opført i bondestenalderen, ca. omkring 3.200 f. Kr. af den såkaldte Tragtbægerkultur, som var den første agerbrugskultur i Danmark.Østerhøj blev kun delvist arkæologisk undersøgt ved restaureringen i 2005, men der fandtes bl.a. daterende skår fra Tragtbægerkulturens uovertrufne og fint ornamenterende lerkar. Disse lerkar blev typisk lagt som gravgaver til de afdøde, gravlagte stammemedlemmer i jættestuen eller hensat med mad og drikke ved gravens østvendte åbning.