Østergades Bryggeri i Nakskov


Gårdspladsen i Østergade 13, hvor Konsul Dan havde sin ejendom og hvor bryggeriet lå.


Østergade 13 set mod Svingelsvej. Her havde Konsul Dan sin ejendom og her startede bryggeriet.

Intro

I 1856 nævntes fire bryggerier i Nakskov. Et af dem var Østergades Bryggeri på hjørnet af Østergade og Danagade.

Det er lidt uvist, hvornår bryggeriet er anlagt, men det må være i slutningen af 1850'erne. Bryggeriet var beliggende på hjørnet af Østergade og Danagade, og var anlagt af købmand Erik Dan,
byrådsmedlem og senere vicekonsul. Bryggeriet blev drevet af hans søn Chr. Th. Dan. Borgerskab
som ølbrygger fik han i 1859.

I 1862 blev bryggeriet udvidet. Kort før Chr. Th. Dans død i 1874 blev bryggeriet udlejet til Lars P.
Larsen. I 1880 solgte han forpagtningen til Jeppe Ipsen.