Østergade


Den gamle vej mellem landsbyerne Øster Vamdrup og Vester Vamdrup blev en del af hovedgaden i stationsbyen, der opstod, da Vamdrup Grænsebanegård blev taget i brug.


Gaden fotograferet mod Øst ca. 1910. Personerne i forgrunden er benbrudslæge Poulsen og hestehandler Tang på deres formiddagstur. (Lokalhbistorisk arkiv, Vamdrup)

Intro

Vejen har eksisteret siden midten af 1200-tallet, da den var vejforbindelse mellem de to landsbyer V. Vamdrup og Ø. Vamdrup. Den blev fra slutningen af 1860 hovedgade i den stationsby, som opstod da Vamdrup Grænsebanegård blev oprettet.