Østergade 9, Plesnerhus


Plesnerhus


Gammelt postkort

Intro

Bygningen blev opført i 1913 som sparekasse. Den er tegnet af den kendte arkitekt Ulrik Plesner, der lod sig inspirere af nabobygningen, Søren Harpøths gård, ved udformningen af førstesalen. Bygningen er stor, men bygger på den traditionelle vestjyske arkitektur og føjer sig flot ind i gadebilledet.

Den markante rødstensbygning blev oprindeligt bygget af Ringkjøbing og Omegns Spare- og Laanekasse, men der havde været bank på adressen mange år tidligere, idet den oprindelige bygning ejedes af J.P. Harpøth, der var direktør i Ringkjøbing Bank – samtidigt med at han var bogholder i Sparekassen! Der var fælles indgang fra gaden, og skulle man i Banken, gik man til venstre i forstuen, men skulle man i Sparekassen, gik man til højre. I 1911 købte sparekassen hele ejendommen, der var opført i 1790 som Søren Harpøths købmandsgård, og nedrev den sydlige del, hvor Ulrik Plesners bygning blev opført. Den nordlige del blev bevaret, og er stadig et smukt eksempel på de ældste, grundmurede huse i byen. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/oestergade/oestergade-9/ Østergade 09 | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''