Østergade 13 i Nysted


Østergade 13, Nysted


Østergade 13, Nysted. Bygningens søndre ende, med den lave overetage rummede oprindeligt en købmandsforretning.

Intro

En købmandsgård tilhørende Bønnelyche-slægten, opført i 1876.

Huset indskriver sig i Nysteds lokalhistorie, idet det er opført i 1876 for den unge købmand Hans Ludvig Bønnelyche, søn af købmand Christian Bønnelyche. Faderen var en af de vigtigste handelsmænd i Nysteds storhedstid.
Husets sydlige ende har rummet købmandsbutikken, hvilket den høje underetage og den lave overetage den dag i dag vidner om. Det store portrum er ligeledes levn fra husets tid som købmandshandel. I portrummet findes også stadig en lem, der fører ned til kælderen, hvor man har kunnet opbevare varerne. Ud over butikken har huset fra opførelsen rummet to boliger.
Bygningens størrelse og detaljerne på facaden ved gesims og vinduer er tegn på højere status. Huset har flere arkitektoniske træk tilfælles med herskabsboligen i Adelgade 23 og pakhuset i Adelgade 17b, der begge er opført af Christian Bønnelyche. Tre år efter husets opførelse gik Christian Bønnelyche fallit, og dette har muligvis også ramt sønnens forretning. I hvert fald blev ejendommen videresolgt i 1883. Præcis hvornår købmandsbutikken er nedlagt vides ikke, men bygningen blev senest i 1894 hjemsted for en dyrlægepraksis, da Johan Christensen, med tiden en kendt skikkelse i byen, overtog ejendommen. I 1934 efterfulgtes han af endnu en dyrlæge.


Østergade 13
4880 Nysted

Forhuset (1876)

Fredet i 1984

BBR-nummer: 376-12025-1

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til facadens proportioner, det store ubrudte tag, den generelle materialeholdning og detaljere, herunder den store port med lister, gesimsen, det lille bislag, havestuen og de ældre vinduer. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den særlige ruminddeling, med de store stuer, og små værelser herunder de ældre døre og overflader samt den synlige konstruktion i kælderen og den lille lem op til portrummet.


Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9883216 https://www.kulturarv.dk/]