Østergade


Østergade

Intro

Østergade er et gammelt gadenavn med rødder tilbage til middelalderen. Tidligere gadenavne: ca. 1769; Adelgade (Erich Pontoppidans kort), ændret tilbage til Østergade i 1807.

Østergade var fra byens begyndelse hovedvejen i Kolding by, og det var især her, at de velhavende borgere bosatte sig. Da Østergade havde en god beliggenhed i forhold til torvet, havde mange bygninger boder ud mod gaden og torvet. Ejerne af husene lejede disse boder ud til handlende og tjente gode penge derved.

Der blev også drevet meget kvæg gennem Østergade ned mod Sønderbro, og stemningen vil have været derefter, men eftersom netop kvæget var kilden til Koldings velstand har dette næppe generet beboerne på Østergade særligt.

Senere, i starten af 1500-tallet, da byens fæstningsvolde blev fyldt op, blev Adelgade længere mod nordvest bebygget og overtog efterhånden rollen som byens hovedvej. På Braunius’ prospekt fra 1585 er det dog stadig Østergade, der kan fremvise de største og mest velhavende bygninger, heraf flere stenkonstruktioner.