Østergaard, Vilstrupvej 8a, Jerlev

Intro

Matrikelnr. 8A m. fl. Ejerlav: Jerlev Sogn Jerlev Herred Jerlev Gården fik Matr. Nr. 7 i 1688. fra 1844 8a. en af sognets gamle oprindelige gårde. Østergaard drives i dag som landbrug med plante og svinedrift, lå tidligere tættere ind imod Jerlev by.

I 1664 var Hartkornet på 10 tdr. ½ skp. Fæstegård: beboet af 2 fæstere nemlig Mads Simonsen og Mads Madsen.
Ved Matrikuleringen i 1688 var gårdens hartkorn sat til 5 tdr. 4 skp. Skovskyld 1 fjdk. 1/3 alb.
Beboet af Simon Lassen, gift med Maren Christensdatter. Han blev begravet den 14 april 1687, sønnen Mads Simonsen født ca 1683, fæster den 7 oktober 1706 den ene halvdel af gården,
hvis hartkorn nu er på 2 tdr. 6 skp . Skovskyld 1 fjdk. 1 1/3 alb.
I jordebogen 1733 er gården stadig delt.
Beboer var 1733 fortsat Mads Simonsen. Hans søn Simon Madsen får kongelig skøde på sin faders del af gården den 28 oktober 1766, for den sum af 329 rigsdaler 30½ skilling. Simon var i 1758 den 4 juni blevet gift med Anna Madsdatter i Jerlev.

Den anden halvgård nr. 7
Som Peder Hansen havde fæstet den 13 november 1706 på 2 tdr. 6 skp . Skovskyld 1 fjdk. 1 1/3 alb.
Den 14 juli 1734 fæster sønnen Hans Pedersen sin gamle fader Peder Hansens halve gård som han godvillig har afstået, til besætningen var der 3 bæster 2 køer 4 ungnød og 8 får, bygningerne som var bestående af 21 fag hus er i byggelig stand. Der betales 3 rigsdaler for indfæstningen. Hans Pedersen afstår fæstet 1741 og rejser til Viuf sogn, hvor han fæster gård nr. 11 og gifter sig med datteren på gården.
Næste mand på gården er Christen Pedersen, der var landsoldat fra Rugballegård gods. Han søger fæste på den halve gård 22 marts 1743. Besætningen var da 3 bæster, 3 køer, 2 ungnød og 6 får, bygningen er på 18 fag i nogenlunde stand, for indfæstningen betaler han 2 rigsdaler. Han gifter sig den 25 juni samme år med Ingeborg Pedersdatter. Den 28 oktober 1766 får han Kongelig skøde på sin halvdel, for den sum af 329 rigsdaler 30½ skilling.

Gården igen samlet:
I 1773 overtager Major Lûttischou til Haraldskær de to halve gårde, hvorefter han giver Simon Madsen Husbondeholdbrev på de to halve gårde den 28 januar 1775, som derved igen er samlet med én fæster. Det bliver da også Simon som køber og får skøde på hele gården med det fulde hartkorn af Lautrup til Haraldskær den 20 juni 1799 for 707 rigsdaler 5 mark 11 skilling.
Simon Madsens søn, Mads Simonsen får samme år skøde af sin fader den 20 august, hvor han betaler det samme beløb som faderen gjorde tidligere på året.
Ved takseringen i brandkassen i 1797 ses sønnen Mads dog allerede at være ejer på stedet. Gårdens udseende er i 1797:
1. sals eller stuehuset beliggende til sønden i gården og bestående af 11 fag,
hvoraf 6 fag er stueværelse med fjæle loft, og 5 fag til bager og bryghus, 10 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 2 skorstene, 1 bagerovn og 1 kølle dels leer og brændte murstens vægge, samt stråtag.
2. bygning et staldhus beliggende til østen i gaarden, bestående af 14 fag, deri i fag vognport, 9 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer, brændte murstens og dels fjæle vægge, samt stråtag.
3. bygning et ladehus beliggende til nord i gaarden, bestående af 19 fag, hvoraf 2 fag er til port, 10 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer og dels fjæle vægge samt stråtag.
4. bygning et våningshus beliggende til vesten i gaarden bestående af 9 fag, hvoraf 5 fag er stueværelse med fjæle loft, og 4 fag til stald, 8 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 1 skorsten, leer vægge, samt stråtag.

Mads Simonsen blev født 1761. Han bliver gift den 29. juni 1793 med Mette Nielsdatter af Jerlev, hun bliver begravet den 19. august 1805, 44 år gammel. Han bliver gift anden gang med Marie Jensdatter ca. 1806, de når ikke at få børn for allerede året efter dør Mads Simonsen. Han bliver begravet den 7. maj, kun 36 år gammel, mens hans gamle fader dør den 14. juni 1812, 84 år gammel. Mads Simonsens enke, Marie Jensdatter gifter sig derefter med ungkarl Jens Rasmussen fra Erritsø sogn den 8. august 1807. Han overtager gården, men de rejser den 2. maj 1817 til Hornstrup sogn.
Efter dem kommer Johan Jepsen til, han betaler til Jens Rasmussen 3000 rigsbankdaler den 31. juli 1816. Han og hustruen Inger Pedersdatter er tilflytter fra Fyn (Middelfart). Hun er dog født i Dalby sogn syd for Kolding.
Johan dør den 8. oktober 1832, 65 år gammel. Herefter gifter enken sig igen den 19. oktober 1833 med Peder Jessen fra Højen mark, og han overtager derpå gården. Peder Jessen var både Kirkeværge og Sognefoged. han dør 14. marts 1846, men inden da havde stedsønnen Jeppe Johannesen fået skøde på gården den 10. februar 1846. Han var tvilling og født den 26. august 1817 i Jerlev sogn. Han blev gift med Ane Mortensdatter fra Bredsten sogn den 16. august 1845.
Han dør dog 26. september 1862 af et slagtilfælde. Hans enke gifter sig igen den 2. oktober 1863 i Jerlev kirke med Peder Hansen, som blev den næste mand på gården, han var født i Smidstrup den 26. december 1836.
Den 24. april 1877 mageskifter Peder Hansen gården til Claus Nielsen fra Høllund, han døde imidlertid allerede året efter af lungebetændelse i en alder af 63 år. Else sad nu alene på gården, hvor hun oplevede det forfærdelige at gården brændte, det var den 19. december 1881. Kun stuehuset blev reddet, det viste sig senere at en af hendes tidligere tjenestedrenge stod bag. Gården blev for assurancesummen genopført. Allerede i 1884 solgte Else gården, hvorefter hun flyttede til Vejle og døde i 1909. Det blev Rasmus Larsen, som fik skøde på gården. Han og hustruen var ankommet fra Fyn ca. 1885.
I 1904 sælger han gården til sønnerne Hans Peter og Lars Larsen, de har den dog kun i få år, så sælger de den til Søren Peder Kring den 22. marts 1907. Gårdens besætning var da på 5 heste, 17 køer, 16 ungkvæg samt 10 svin. Få år senere var besætningen forøget ganske betragteligt. Kring var født 21. januar 1870 i Andkær som søn af Mads Peter Jensen Kring og Dorthea Kirstine, født Hansen. Han gifter sig i Gauerslund kirke med Ane Kirstine Ravn den 1. april 1897, hun var født den 28. september 1876 i Sellerup, som datter af Carl Nielsen Ravn og Dorthea f. Sørensen. Kring havde været på Dalum landbrugsskole 1891-92, sad i sognerådet, var formand for Jerlev brugsforeningen og Vurderingsmand til ejendomsskyld og kirkeværge. Han dør den 21. august 1943. Enken sælger få år senere gården til svigersønnen, Arne Juul som får tinglæst skøde den 6. januar 1949. Han havde ægtet datteren Dagny i 1938 i Jerlev kirke.
Nuværende ejer er Poul A. Andersen, han fik skøde på stedet 16. januar 1981, kun 21 år gammel. Han er søn af Lis og Johannes Andersen. Han har opført nyt stuehus i 1986, mens avls- og driftbygningerne er opført i 1971, 1972, 1984, 1986, 1987 og 1996.