Østergård (Salling)


Østergård blev opført i perioden 1516-1550 i sengotisk stil, hvilket ses ved hovedbygningens gotiske kamtakker, der pryder gavlene. Det er en af Danmarks få herregårdsbygninger, der stammer fra før reformationen.

Intro

Østergård blev opført i perioden 1516-1550. Den markerer overgangen mellem middelalder og renæssance og er en af de få tilbageværende herregårdsbygninger fra før reformationen. Østergård tilhørte indtil 1660 Krabbeslægten, men kom herefter i borgerligt eje. Staten overtog bygningerne i 1998.

''Historien om Østergård'' Østergård blev formentlig opført som afløser for en mindre borg kaldet Nissum, hvor Krabbeslægten oprindeligt havde sæde. Det var Glob (Lukas) Krabbe, der påbegyndte byggeriet af Østergård. Byggeriet blev færdiggjort af dennes søn, den senere rigsråd Iver Krabbe. Iver Krabbe blev i 1534 taget til fange under Grevens fejde (1534-1536), men overlevede med nød og næppe. Han blev befriet ved Rantzaus indtagelse af Aalborg samme år, og opnåede efter reformationen at blive lensmand og medlem af rigsrådet. Østergård blev i 1560 tildelt birkeret over sit tilhørende gods, hvilket betød at godset udgjorde en selvstændig retskreds, hvor godsejeren udpegede dommeren. Denne ret beholdt man frem til 1688. I 1660 afløstes Krabbeslægten af skiftende borgerlige ejere, og senere kom en række godsspekulanter som frasolgte og udstykkede fæstegårdene og hovedgårdsjorden. Hovedbygningen var i 1990’erne i et sådant forfald, at staten måtte overtage Østergård for at undgå nedrivning. ''Markante ejere'' 1483-1543: Glob (Lukas) Krabbe 1543-1561: Iver Krabbe 1645-1660: Christen Lindenov 1660-1673: Erik Olufsen Torm 1777-1792: Anders Nielsen Qvistgaard 1792-1804, 1806-1823: Thomas Thomsen Læs mere om Østergård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/oestergaard-salling danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Østergård er opført i sengotisk stil af Glob (Lukas) Krabbe og dennes søn Iver Krabbe i perioden 1516-1550. Gården er et lukket firfløjet anlæg med en lille 9x9 meter borggård i midten. Fløjene synes at være opført af tre omgang, først vestfløjen i 1516, siden sydfløjen i 1530’erne og endelig nord- og østfløjene omkring 1550. Der er kælder under alle fire fløje, som alle ligeledes er opført i to etager. Gavlene er prydet med de karakteristiske gotiske kamtakker. Indvendigt rummer Østergård nogle yderst sjældne originale kalkmalerier fra 1500-tallet, som kom til syne under statens restaurering af det meget misligholdte murværk. ''Omgivelser'' Hovedbygningen er anlagt på et fladt kvadratisk voldsted, som oprindeligt var omgivet med voldgrave og volde. Voldgravene er delvist bevarede. Til gården hører en lund der grænser op mod haveanlægget. De oprindelige bygninger på avlsgården brændte i 1876 og herefter genopført. I 1958 blev der igen opført nye avlsbygninger. ''Bygninger og gods'' 1516-1550: Østergård bygges. Samtidig opgives og nedbrydes borgen Nissum 1780-1790’erne: Udskiftning af landsbyjorden. Gårdenes jord blev samlet og gårdene blev flyttet ud fra landsbyerne 1804-1806: Frasalg af fæstegods og udstykning af hovedgårdsjorden 1906-: Løbende indvendig modernisering og istandsætttelse af hovedgårdsbygningen 1998-2004: Gennemgribende renovering af Østergård af Slots- og Kulturstyrelsen

''Fakta'' Adresse: Østergaardsvej 1, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Salling Nørre herred, Åsted sogn Ejer: Staten (2016) Funktion: Skov- og naturstyrelsen/støtteforening, attraktion (2016) Størrelse: - Offentlig adgang: Aktiviteter og mulighed for rundvisning Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016) Besøg Østergårds [http://www.middelalderborgen-oestergaard.dk/ hjemmeside]

''English'' Østergård was built between 1516-1550. The building marks the transition between the Middle Ages and Renaissance and is one of the few remaining manor houses from before the Reformation. The house is a four-wing structure around a closed courtyard and built in the late Gothic style. It presents Denmark's smallest preserved castle courtyard of only 9x9 meters, and a number of extremely rare 16th century frescos. Østergård belonged until 1660 to the aristocratic family Krabbe, but then passed to bourgeois families. The state took over the buildings in 1998, when advanced decay was threatening the manor house and urgent restoration was needed.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''