Østergård (Aarhus)


Østergårds hovedbygning er opført i 1835 i nyklassicistisk stil. I hovedfløjens kælder er der rester fra tidligere bygninger og rundt om hovedbygningen er rester af gamle voldgrave.

Intro

Østergårds historie er nært knyttet til de nærliggende herregårde, Moesgård og Vilhelmsborg. Gårdene havde i 1600- og 1700-tallet ofte samme ejere under slægten Gyldenkrone. Hovedbygningen blev opført 1835 i nyklassicistisk stil, efter de oprindelige middelalderlige bygninger var brændt året før.

''Historien om Østergård'' Østergård optræder første gang i de skriftlige kilder, da gården i 1447 bliver skænket til Øm kloster. I 1543 ejede den adelige Jost Andersen Ulfeldt både Østergård og de to nabogårde Moesgård og Vilhelmsborg. Efter Ulfeldts og hans enkes død overgik Østergård til hans to døtre, som aldrig giftede sig. Herefter kom Østergård via slægterne Brockenhuus og Friis i den adelige frøken Birgitte Brahes eje omkring midten af 1600-tallet. Under Karl Gustav-krigene led Østergård stor skade på både hovedbygningen og de tilhørende fæstegårde. I 1678 solgte Birgitte Krabbe Østergård til Vilhelm Gyldenkrone, som netop havde oprettet baroniet Vilhelmsborg. Østergård indgik dog aldrig i selve baroniet, men gik i arv som Gyldenkronernes private ejendom. I 1789 blev Østergård solgt til den tidligere forpagter på Moesgård, Jørgen Schmidt. I løbet af 1800-tallet gjorde især F. E. Koch og Carl B. August Dahl meget for at forbedre gårdens drift. ''Markante ejere'' 1543-1563: Jost Andersen Ulfeldt 1651-1678: Birgitte Krabbe 1678-1683: Vilhelm Gyldenkrone 1821-1854: Fritz Ernst Koch 1856-1870: Carl B. August Dahl Læs mere om Østergård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/oestergaard-aarhus danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning blev opført af F. E. Koch i 1835, efter at den gamle hovedbygning var brændt året før. Den gamle hovedbygning er beskrevet i en række bygningssyn fra 1600-tallet, hvor gården var i en ringe forfatning. Den nuværende hovedbygning er opført i nyklassicistisk stil og består af en hovedfløj og to korte fritliggende sidefløje, såkaldte kavalerfløje, der åbner sig mod avlsgården i vest. Hovedfløjen er opført i grundmur i en etage ovenpå en høj kælder, hvor der findes rester fra tidligere bygninger. Bygningerne er hvidpudsede og midt på hovedfløjen er opført en gennemgående frontspids i to etager. ''Omgivelser'' Avlsbygningerne var som hovedbygningen ganske medtagne og forfaldne efter svenskekrigene og blev nødtørftigt sat i stand mellem 1667 og 1672. De gamle avlsbygninger med bindingsværk og stråtag eksisterede helt frem til 1958, hvor det brændte ned. Herefter opførtes nye avlsbygninger på samme sted. Omkring hovedbygningen er der to damme, som er rester af gamle voldgrave. Syd for bygningen er der en større have og skov. '' '' ''Bygninger og gods'' 1665: Hovedbygningen består af to fløje i bindingsværk 1835: Hovedbygning opført efter brand 1958: Oprindelige avlsbygninger nedbrændt

''Fakta'' Adresse: Østergårdsvej 171, 8340 Malling Kommune: Aarhus Kommune Tidligere: Århus Amt, Ning Herred, Tulstrup Sogn Ejer: Anette M. Bjerglund Andersen (2016) Funktion: Landbrug/skovbrug (2016) Størrelse: - Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet. Den er vurderet til høj bevaringsværdi (2016)

''English'' Østergård has had close ties to the nearby manors Moesgård and Vilhelmsborg. The estates were all owned by the family Gyldenkrone in the 17th and 18th century. The main building was built in 1835 in neoclassical style. The original medieval buildings, which already in the 17th century were in bad repair, had burned down the previous year.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''