Østergård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Østergård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Østergård

Intro

Hovedgården Østergård nævnes første gang i skriftlige kilder i 1584. Gården var i løbet af 1500-tallet blevet oprettet som enestegård ved nedlæggelsen af to bøndergårde. Den kaldtes da Kiil eller Kiilsgård.