Østergård
Intro

Fortæller om herregården Østergaard i Lyne sogn. 5 s.I teksten er nævnt: Niels Møller Pallesen, Palle Nielsen, Kristian Raunkjær, Jakob Pallesen, Marie Møller, Mette Pedersen, Maren Kristensen, Otto Blok, Thomas Gregersen, Frants Nielsen, Hans Lyhne, Povl Togtgård, Kr. Nielsen, Kristen Hansen, Peder

Udstykningen af Østergård Herregården Østergård i Lyne sogn var den mindste af gårdene. Det var også den, der nedlagdes først. Som hovedgård kan den dateres til 1583, hvor Mads Nielsen Skade sammenlagde to bondegårde til herregården Østergård. Herregården forblev inden for familiens eje i indtil slutningen af 1600-tallet, hvor den solgtes. Gennem 1700-tallet skiftede gården hænder mange gange, indtil kancelliråd Christen Hansen til Lønborggård købte den i 1755. Christen Hansen havde ikke behov for endnu en herregård – og slet ikke en så beskeden som Østergård – så herregården blev udparcelleret i tre gårde, der herefter blev lagt under Lønborggård som fæstegårde.