Østergård


Østergård, matr.nr. 8a, ca. 1936-38

Intro

Østergård, matr.nr. 8a beliggende Østergårdsvej 15 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Alfred og Martha Christiansen boede på gården, som hun fik overdraget af sin far på Vestergård. Sønnen Helge drev derefter gården. Gården er nedrevet.

Historie Østergård, matr.nr. 8a beliggende Østergårdsvej 15 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801.

Fæstere/ejere 1. Niels Pedersøn, f. 1685, d. 1751 2. Oluf Nielsøn, f. 1720, d. 1795, fg søn, gm Ellen Larsdatter, f. 1722, d. 1770, 7 børn 3. Morten Michelsen, f. 1753 udensogns, d. 1832, i 1802 gm Margrethe Nielsdatter, f. 1778, d. 1864, 9 børn 4. Ole Mortensen, f. 1806, d. 1863, fg søn, i 1837 gm Kirsten Christensdatter, f. 1811, d. 1847, ved sit ægteskab overtog han matr.nr. 23? og overdrog matr.nr. 8? til sin svoger 5. Jacob Sørensen, f. 1816 i Mosede, d. 1893, gm Karen Mortensdatter, f. 1812, d. 1880, 10 børn 6. Niels Larsen, f. 1844, d. 1922, i 1875 gm Johanne Jacobsdatter, f. 1844, d. 1875, fg datter, og gm Betty Marie Kierkegaard, f. 1858, d. 1935, 2 børn 7. Niels Alfred Christiansen, f. 1879 i Gærum Sogn, i 1915 gm Anna Martha Larsen, f. 1890, 2 børn fg = forgænger gm = gift med