Østergård


Østergård, matr.nr. 8a, ca. 1936-38

Intro

Østergård, matr.nr. 8a beliggende Østergårdsvej 15 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Alfred og Martha Christiansen boede på gården, som hun fik overdraget af sin far på Vestergård. Sønnen Helge drev derefter gården til den blev nedrevet i 1977.

Østergård, matr.nr. 8a beliggende Østergårdsvej 15 i Karlslunde, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Helge Christiansen var gårdens sidste ejer, og han drev gården til den definitive udstykning i 1977-1980. I 1950-1965 blev Østervej, Pilevangen og Nørrevej og en del af Karlslunde Skoles sportsplads udstykket fra Østergård. Omkring 1965 blev omkring 80 grunde i Fugleparken udstykket, i 1977 11 grunde på Østergårdsvej, I 1980 blev 16 grunde på Vævergangen, 14 grunde på Kildegangen og 10 grunde på Navergangen udstykket fra Østergård. D.23.august 1959 slog et lyn ned i gården, og det vakte stor opmærksomhed. Dagen før var Helge Christiansens fars (Alfred Christiansen) 80-års fødselsdag blevet fejret og gården var fyldt med gæster fra Jylland. Kun en svinestald, der lå lidt væk fra gården, blev flammernes bytte.

Fæstere/ejere 1. Niels Pedersøn, f. 1685, d. 1751 2. Oluf Nielsøn, f. 1720, d. 1795, fg søn, gm Ellen Larsdatter, f. 1722, d. 1770, 7 børn 3. Morten Michelsen, f. 1753 udensogns, d. 1832, i 1802 gm Margrethe Nielsdatter, f. 1778, d. 1864, 9 børn 4. Ole Mortensen, f. 1806, d. 1863, fg søn, i 1837 gm Kirsten Christensdatter, f. 1811, d. 1847, ved sit ægteskab overtog han matr.nr. 23? og overdrog matr.nr. 8? til sin svoger 5. Jacob Sørensen, f. 1816 i Mosede, d. 1893, gm Karen Mortensdatter, f. 1812, d. 1880, 10 børn 6. Niels Larsen, f. 1844, d. 1922, i 1875 gm Johanne Jacobsdatter, f. 1844, d. 1875, fg datter, og gm Betty Marie Kierkegaard, f. 1858, d. 1935, 2 børn 7. Niels Alfred Christiansen, f. 1879 i Gærum Sogn, i 1915 gm Anna Martha Larsen, f. 1890, 2 børn fg = forgænger gm = gift med