Østerbyvej 29, Vandel, Vestengård - nedlagt gård på Vandel Flyveplads


Foto: N.M.Schaiffel-NielsenIntro

matr. nr. 3b Vandel Landbrugsejendommen Vestengaard blev udstykket fra gården matr. nr. 3c af Vandel mellem 1841 og 1849. Gården matr. nr. 3c lå i den tid i Vandel by og var en af de oprindelige fæstegårde under Engelsholm indtil 1795.

Der er en udførlig beskrivelse af gården på Randbøl Lokalarkivs hjemmeside

Landbrugsejendommen Vestengaard blev udstykket fra gården matr. nr. 3c af Vandel mellem 1841 og 1849.

Gården matr. nr. 3c lå i den tid i Vandel by og var en af de oprindelige fæstegårde under Engelsholm indtil 1795. Den lå der hvor Vandel børnehave ligger i dag. Da Vestengaard blev udstykket herfra, var gården ejet af Niels Christensen. Arealet på Vestengaard var ved udstykningen på 2631.450 kvadratalen, hvilket svarer til ca. 104 hektar.

Der er siden udstykket to selvstændige landbrugsejendomme fra Vestengaard.

1849
Christen Nielsen (Tinglyst 1851) Christen Nielsen var søn af ovennævnte Niels Christensen, Vandel og var 27 år, da han overtog den nybyggede Vestengaard. Han blev gift 3/11 1849 med 26-årige Gunder Marie Laursdatter, datter af gårdmand Laurits Christensen og hustru Ane Marie Jacobsdatter, Vandelgaard.

1875
Niels Christensen (Tinglyst 1878)

1895
Jacob Mikkel Nielsen Jacob Mikkel Nielsen kom fra Gaarslev i 1886 og giftede sig 12/2 1886 med ovennævnte Ane Margrete Kristensen, datter af Gunder Marie Laursen og Christen Nielsen. Det nye ægtepar overtog Vestengaard i 1895 efter Ane Margretes broder Niels Kristensen.

I 1910 udstykkes en ny landbrugsejendom fra Vestengaard af Jacob Mikkel Nielsen.
Den tildeltes matr. nr. 3k af Vandel og ligger nogle få hundrede meter øst for Vestengaard på nordsiden af vejen mod Vandel. Jacob Mikkel Nielsen opførte bygninger på den nye ejendom med et fritliggende stuehus mod vest og en to-længet stald og lade mod nord og øst. Den nye ejendom fik ikke noget navn.

I 1915 overdrog han ejendommen til sin datter Anna Kristiane Marie og svigersøn Regner Therkelsen.

1915
Kristen Nielsen og Niels Peter Nielsen

1921
Niels Peder Nielsen I 1924 blev der udstykket en landbrugsejendom mere fra Vestengaard. Den ligger nogle få hundrede meter vest for Vestengaard og blev tildelt matr. nr. 3fb af Vandel.

1944 Besættelsen
Vestengaard blev, i lighed med mange andre ejendomme og huse i omegnen, beslaglagt af den tyske besættelsesmagt for at give plads til den påtænkte militære tyske flyveplads syd for Vandel.

Da familien måtte forlade Vestengaard, havde den været i familiens eje uafbrudt siden den blev bygget i 1849, og den tilhørende jord endnu længere tilbage.

1945
I løbet af 1944 havde den tyske besættelsesmagt foranstaltet jorden fra de beslaglagte landbrugsejendomme drevet videre. En tysk ritmester ved navn Brix, var pålagt denne opgave, hvilket han udførte fra Rygbjerggaard, senere fra Lindegaard i Vandel, som blev benævnt Centralgaarden.

Efter kapitulationen i 1945 ansatte den danske stat Karl Kaspersen til at bestyre dette såkaldte Statens Landbrug i Vandel, som omfattede i alt ca. 3600 tønder land landbrugsjord.

1950
Aage Buhl Pedersen I løbet af 1950 blev Statens Landbrug i Vandel afviklet. Flyvestation Vandel blev oprettet 1. oktober-

1956
Hans Bertel G. Jessen I 1956 overtog Hans Jessen og hustru Birthe forpagtningen af Vestengaard.

Beskrevet af Frank Laursen (LAU)