Østerbyvej 23, Vandel - Vestenholt
Intro

Matr.nr.: 4b Vandel – 16 ha Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Ejere:
1881: Peter Jensen Horsted
1886: Søren Bredal Nielsen
1901: Hans Christian Hansen
1908: Peder Pedersen
1924: Severin Pedersen Bremer
1930: Peter Georg Christensen
1931: Axel Vestergaard auktion 9. juli 1932
1935: Fru Anna Margrethe Hansen
1935: Villy Jendre Knudsen Fyhn
1939: Eli Jørgensen
1943: Hans M. Christensen
1943: Marius Evald Terkildsen
1946: Staten
1948: Marius Evald Terkildsen
1948: Svend Sørensen
1949: Åge Larsen Møller
1952: Axel Hardenberg Jørgensen
1952: Hans Peder Kragh
1963: Gunnar Christensen
1964: Ove Jensen
1968 Ib Elbæk Lauridsen og Terkel Lehn
1971: Hakon Kristensen
1971: Erik Mellemkær
1975: Max Frebbien Rohrberg
1976: Eggert Fröhlich og Else Marie (Mie)

Efter overtagelsen af ejendommen startede ægteparret en gennemgribende forøgelse af ejendommens bygningsmasse. Først tilbygning til stuehuset, garageanlæg, 108 kvm kontorbygning samt et maskinhus.

P.t. er der ved at blive etableret et sol- og jordvarmeanlæg. Ægteparret er meget miljøbevidste.

Eggert Fröhlich fortæller:

Navnet 'Vestenholt' var ellers gået i glemmebogen, men ved granskning af gamle kort blev vi klar over det gamle navn, som derefter kom til ære og værdighed.

Og i dag pryder et flot skilt ved gårdens indkørsel med navnet 'Vestenholt'.

Ca. halvdelen af jorden (8 ha) er lejet ud, periodevis, til naboen Østerbyvej 21 og senest til Oksegården, Grindstedvej 69.

Resten af ejendommen ligger hen som skov. Under den store storm 3. december 1999 væltede, i lighed med andre skove på egnen, alle store træer. Skoven bestod før af grantræer der nu er erstattet med løvtræer.

Jorden på gården var så karrig, at naboen, i starten, næsten ikke kunne avle noget på den sydøstligste del og derfor benævnte denne del 'ørkenen' – det hjalp dog meget da man fik etableret vandingsanlæg i området.

Eggert og Else Marie har arbejdet som lønmodtagere på kontor på LEGO i Billund.

Fra 1997 blev Eggert selvstændig og drev herefter IT-virksomhed på adressen. Else Marie fortsatte karrieren på LEGO.

I fritiden var Eggert i Vandel Skoles bestyrelse i en 20-årig periode, hvor han satte sit præg. Også turismen i Egtved Kommune nød godt af hans evner.

Fortalt til: Svend Aage Hansen


Gården Vestenholt er 'i familie med' Bremerfamilien der også omfatter gårdene Bremersminde, Bremerholm og 'Englændergården' - du kan se meget mere om denne familie og de 4 gårde på
Randbøl Lokalarkivs hjemmeside - tryk her