Østerbyvej 21,Vandel

Intro

Matr.nr. 1c Vandel, udstykket fra 'Højgård' Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Ejere:
Niels Christian Pedersen
1851: Peder Pedersen
1862: Søren Peder Pedersen
1871: Hans Christiansen?
1880: Hans Peder Hansen
1906: Hans Christian Hansen
1924: Hans Peder Hansen
1926: Skøde fra Hans Peder Hansens hustru til Jørgen Jørgensen
1928: Søren Nielsen
1944: Staten overtager gården til anlæg af flyveplads
1947: Knud Jespersen køber gården af staten
1953: Hans Peder Krupdal
1957: Hans Chr. Mejer
1965: Tilkøber jord fra Holger Frandsen 1p
2007: Kurt Mejer
Gårdens størrelse er 37 ha

Da Hans Chr. Mejer overtog ejendommen i 1957 var der ikke meget at råbe hurra for. Jorden var sandmuld og yderst karrig hvad der også kan ses ved at de forskellige naboejendomme indenfor de seneste 50 år er blevet tilplantet.

Men Hans Chr. Mejer arbejdede dygtigt på det dengang ikke så store husmandssted. Og da pengene var små (der voksede i mellemtiden en børneflok op på 4 drenge og 1 pige) gik HCM indtil 1963 ud som murermedhjælper imens hans hustru, Helga, og børnene, i den udstrækning de blev gamle nok, passede gården.

Efter 1963 fik HCM en mælketur til Billund Mejeri og derved fik han råd til at købe en brugt Ferguson traktor.

Denne blev hovedrepareret 3 gange og kører i dag stadig på ejendommen.

Som tiden gik blev der råd til yderligere indkøb, nemlig et vandingsanlæg i 1964. Og i året 1972 fik familien sin første bil.

Fra Holger Frandsen, Østerbyvej 19, købtes i 1965 2 ha jord og noget senere købtes der af Maren Lyshøj, Østerbyvej 15 11 ha. Så gården i dag er 37 ha stor.

HCM skalmurede det oprindelige stuehus med røde sten, men nuværende ejer, Kurt Mejer, lod det eksisterende stuehus nedrive og byggede et helt nyt stuehus i et plan.

Svend Aage Hansen