Østerbygård


Lokalhistorisk Arkiv, Vamdrup

Intro

Østerbygård nævnes første gang i forbindelse med at kong Frederik d. 2. overtager Vamdrupgård fra Peter Rantzau i 1579. Peter Rantzau fik til gengæld Trøjborg i nærheden af Tønder, og beholdt samtidig Østerbygård som jagtgård.

I midten af 1800-tallet ejedes Østerbygård af kammerherre von Berling. I 1923 solgtes en del jord fra, som udstykkedes til husmandsbrug. De ligger med adresse på Østerbyvej.