Østerbyes Gård


Østerbyes Gård set fra Sortebrødre Stræde.


Østerbyes Gård under nedtagningen i 1903.

Intro

Selve huset er fra 1631 og pyntet med flotte ornamenter i renæssancestil. Det blev oprindelig opført i Vestergade 76 som bybolig for sognepræsten i Nr. Lyndelse. I 1903 blev det revet ned og i 1945 genopført, og indgår nu som en del af bymuseet Møntergården.

''Præstebolig'' Bygningen blev opført for sognepræst i Nørre Lyndelse, Christen Rasmussen. Hans enke, Johanne Nielsdatter, boede i huset til sin død i 1660. Over dørene er der på bjælken skåret initialerne på de to første beboere, der opførte bygningen, Christen Rasmussen (CR over en stjerne og et kors) og Johanne Nielsdatter (IND, Iohanne Niels Datter, over en slange på et kors). ''Nedrivning, genopførelse og omplacering''
Bygningen blev revet ned på sin oprindelige placering i Vestergade i 1903, og blev genopført i Møntergårdskomplekset i 1944/45. Den blev placeret på skrå i baghaven bag Nyborgladen, og var dengang rødkalket. Den blev endeligt flyttet til der hvor den ligger nu i 1982. Huset indeholder bl.a. 1800-tals lofts- og vægbeklædninger.


''De forskellige ejere'' Der har i huset boet mange forskellige mennesker, bl.a. skomager Mathias Øhlenschlæger fra 1731-1817 og købmand Georg Thieme fra 1817-1841 i hvis tid der også foregik handskeproduktion i huset. Huset har gennem tiden haft flere ejere, men det er ejeren fra 1857, farveren Østerbye, der har lagt navn til huset.

''Publiceret''