Østerbro


Østerbro set mod vest, fra Poul Bang


Østerbro, el-værket

Intro

Østerbro har eksisteret siden middelalderen, fik navn efter den bro, der gik over Østergravens Å.

Siden middelalderen har der været en vej langs fjorden mod øst fra Aalborg. Gaden er også indtegnet på Resens Atlas fra 1677 her som videreførelse af byens hovedgade "All Gaden fra Øster Port ud ad Vesterport"*. Frem til sidste halvdel af 1800-tallet var Aalborgs østgrænse Østergravens Å, der løb lige øst for Sankt Hans Gade og Øster Gravensgade. Broen over åen kaldtes derfor ret naturligt Østerbro. I folkemunde havde broen også navnet Fårebro, fordi husdyrene blevet drevet over broen, når de skulle på græs. Østerbro blev også navnet på gaden udenfor den daværende Østerport og indtil et stykke øst for den nuværende Karolinelundsvej, hvor landevejen til Hadsund tog sin begyndelse. Østerbro er blevet forkortet og forlænget adskillige gange i sin mangeårige historie. Den mest markante forlængelse skete i 1902, hvor beboere på Hadsundvej ansøgte om, at vejen på stykket øst for Karolinelundsvej til den daværende sammenføring med Øster Sundby Vej også måtte benævnes Østerbro. Byrådet imødekom dette ønske d. 13.10.1902. Østerbro er siden 1800-tallet blevet bebygget med en blanding af beboelse og industri. Gaden har således huset bl.a. et slagteri, en maskinfabrik og en konservesfabrik og fra 1909 Aalborg Kommunale Elværk. Men også en af Aalborgs ældste Andelsboligforeninger "Aalborg Andels Boligorganisation" fra 1922 er beliggende på Østerbro.

''Kilder til Østerbro'' Resen* Aalborgbogen 1968 s. 12 ABF 160/1902 Aalborgs Historie bind 5 s. 217 Aalborg Stiftstidende 06.08.1997