Østerbølle


Østerbølle. Østerbølle

Intro

Ved Østerbølle er der enestående mulighed for at opleve velbevarede ruiner af en landsby, som blev forladt for næsten 2000 år siden. De intakte græstørvsvolde, der har omsluttet hver enkelt bygning, kaster stadig lange skygger i det fredede hedeareal...

Ved Østerbølle er der enestående mulighed for at opleve velbevarede ruiner af en landsby, som blev forladt for næsten 2000 år siden. De intakte græstørvsvolde, der har omsluttet hver enkelt bygning, kaster stadig lange skygger i det fredede hedeareal. Otte gårde ligger i hesteskoform omkring en åben plads. De lange hovedbygninger har rummet beboelse og stald. Nogle af gårdene har desuden haft et mindre udhus eller værksted. Landsbyen har strakt sig videre mod vest, men her er ruinerne sløjfet ved senere tiders dyrkning. Samme sted er fundet en gravplads, en brønd og marksystemer, som har hørt til landsbyen. ''Den forladte landsby fortæller historier'' I jernalderen var det almindeligt, at landsbyer blev forladt og flyttet til en ny placering. Det skete blandt andet, når jorden omkring landsbyen var udpint. Mindst ét hus på bopladsen ved Østerbølle er dog forladt under mere dramatiske omstændigheder: Det er brændt ned. Beboerne slap ud, men måtte efterlade deres ejendele. Bopladsen er aldrig udgravet, men der er foretaget stikprøver i de velbevarede ruiner. Tre nedpløjede hovedbygninger blev udgravet i 1930’erne. Her fandt man ildsteder, kværnsten, mortersten, efterladte lerkar med madvarer i form af korn og frø, en ten af træ, samt en kniv og et par økser af jern. Nogle af lerkarrene var nedsat som ofre under ildstederne.