Øster Vamdrup Skole, Ny Østerbyvej 1, 6580 Vamdrup


Billedet her er fra 1913. Yderst til højre ses I.H. Byriel

Intro

På hjørnet af Gl. Ødisvej og Ny Østerbyvej lå Øster Vamdrup Skole, lige i centrum af den gamle landsby. Skolen blev bygget i 1857, fordi lovgivningen havde fastslået, at skolebørnene ikke måtte have mere end ¼ mil til skole.

Øster Vamdrup Skole fungerede helt frem til 1973, hvor den nybyggede Kongeåskole i stedet blev skole for børn i Vamdrups østlige bydel. En del af de ledige bygninger husede i en kort årrække det af Historisk Forening nyoprettede Kongeaamuseum. En lærer, som i en menneskealder satte sit præg på skolen, var I.H. Byriel, som var født og opvokset i Sønderjylland, men p.g.a. chikane fra de tyske myndigheders side ønskede at flytte til Kongeriget. I.H. Byriel blev en ivrig lokalhistoriker i sin nye hjemstavn.