Øster Uttrup Vej

Intro

Den 6. september 1965 blev dele af den nuværende vej Vejrholm i Øster Uttrup og dele af Frøstrupvej navngivet Øster Uttrup Vej af Aalborg Byråd.

I 1966 valgte man i stedet at bruge navnet på ”Den projekterede og delvis under udførelse værende vej fra Rørdalsvej forløbende forbi Øster Sundby og Øster Uttrup til Tranholmvej".