Øster Starup kirke

Intro

n forholdsvist store kirke i Øster Starup ligger ensomt et stykke syd for byen. Kirken består af et romansk kor, tidligere med apsis og skib samt sengotisk korforlængelse, vesttårn og våbenhus. Kirken er opført i anden halvdel af 1100-tallet.

Den forholdsvist store kirke i Øster Starup ligger ensomt et stykke syd for byen. Kirken består af et romansk kor, tidligere med apsis og skib samt sengotisk korforlængelse, vesttårn og våbenhus. De romanske dele er opført af veltilhuggede granitkvadre på en høj profilsokkel. Der findes endnu tre af de oprindelige romanske vinduer.

Øster Starup kirke er noget helt usædvanligt, da kirken besidder en række flotte romanske granitskulpturer. De forstiller blandt andet den dragedræbende Mikael - der i middelalderen var et yndet riddermotiv - løver, knælende mænd samt billedet af en løve der fortærer en mand. Der findes endnu en del krumme kvadre og søjlerester fra den nu nedrevne apsis og disse viser en tydelig tilknytning til Ribe domkirke.

Kirken er i senmiddelalderen blevet udvidet med et tårn i vest samt et våbenhus i syd. Indvendigt er korbuen ombygget i gotisk stil. Den romanske apsis styrtede sammen efter år 1500. Herefter blev koret forlænget og fik på samme tid et fladt gipset loft. Skibet har bjælkeloft, der blev malet som panelværk i 1600-tallet. Altertavlen er et nyere maleri forestillende Kristus i Emmaus af Hans Agersnaps fra 1902 og erstattede en sengotisk skabstavle med figurer i midtskabet. Skabstavlen hænger i dag i tårnrummet. Prædikestolen med himmel og degnestolen er fra renæssancen omkring år 1600, mens dåbsfadet er skænket af en amerikansk kvinde, hvis søn faldt i sognet under Anden Verdenskrig.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk