Øster Hjermmitslev


Matrikelkort, landsby. Landsbyens randplacering viser sig tydelig på matrikelkortet


Matrikelkort, hovedgård. Matrikelkort over den østlige del med hovedgård og vandmølle


4 cm kort. Landsby og hovedgård på kanten af "stenalderhavet"

Intro

Landsbyen Øster Hjermmitslev ligger ved Brønderslev. Det er en såkaldt randby. En randby er placeret på et såkaldt terrænskel med agerjord på den ene side og fugtigere enge til for eksempel græsning på den anden side...

Landsbyen Øster Hjermmitslev ligger ved Brønderslev. Det er en såkaldt randby. En randby er placeret på et såkaldt terrænskel med agerjord på den ene side og fugtigere enge til for eksempel græsning på den anden side. Øster Hjermmitslev ligger med sin regelmæssige række på 15 gårde på sådan et skel i landskabet. Bag gårdene mod nord breder agermarkerne sig. Til den anden side har hver gård fået udlagt en kilometerlang smal engstrimmel ud i Vildmosen. Der er mange randbyer i Vendsyssel. Det er udtryk for, at landbrug helt enkelt handler om at udnytte naturens ressourcer bedst muligt. ''Herregården tog næsten det hele'' Hovedgården i Øster Hjermmitslev hedder Hjermitslevgård. Hovedbygningen er fra 1500-tallet, hvor herregården flyttede ud øst for landsbyen til de frugtbare engstrøg ved åen. Her kunne man også bekvemt anlægge en vandmølle. I 1600-tallet var landsbymarken delt i to lige store halvdele. Den ene hørte til landsbyens 12 gårde og syv huse, den anden til herregården, der også besad broderparten af de gode enge og mølleanlægget. Hjermitslevgård er i dag under restaurering. Går man en tur fra herregården langs det gamle skel ad markvejen mod syd ned til møllegården, kan man i praksis opleve forskellen mellem bønder og herremænd. Her har man de store herregårdsmarker og bøndernes mindre marker på hver sin side af et kulturskabt terrænskel.