Øster Egesborg Brugs
Intro

Øster Egesborg Brugsforening blev oprettet som ”Husholdningsforening” 16. januar 1886.

Det var i perioden 1880 – 1890, der blev oprettet andelsforetagener over alt i landet. I 1906 indrettedes den første Brugs i på en parcel ved siden af den senere placering. Der købtes en skæppe land for 525 kr. og et hus for 2935 kr. Huset udvidedes i 1926 med 4 m og kælder. I 1953 fik forretningen sin endelige udformning for en pris af 100.000 kr. I 1976 dog udvidet med en bagbutik. Oprindelig var der i 1886 et medlemstal på 87, bestående af forskellige mennesker fra området. Foreningen bestod i 117 år og havde i perioden 12 formænd og 9 uddelere. Da benzinsalget blev standset i 1998 efter miljøkrav og et senere krav om EDB betød det i forening, at brugsen måtte lukke pr. 4. januar 2003. Effekterne og protokoller kan i dag – 2009 – ses i Langebæk Lokalhistoriske arkiv og i andelslandsbyen ”Nyvang”. Huset er nu indrettet til 3 lejligheder.