Øster Bregninge


Luftfoto af landsbyen Øster Bregninge på Ærø. Kilde: Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Bregninge er nævnt første gang 1398 i formen Bregningh. Forleddet er afledt af plantenavnet bregne. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbyggernavne eller - som her - naturnavne.