Øster Bjerregrav kirke runestenIntro

Ved Øster Bjerregrav kirke findes to runesten. Den ene er i dag placeret inde i våbenhuset, hvor den anden er placeret lige underfor våbenhuset i østlig retning.

Ved Øster Bjerregrav Kirke få kilometer vest for Randers findes to runesten – en større runesten udenfor og lige øst for våbenhuset samt en indenfor i kirkens våbenhus. Runestenen omtales allerede i 1868 og lå i 1884 skjult som tærskelsten i gulvet under den flotte granitopbyggede indgangsportal mellem kor og skib, hvorfra de efterfølgende blev flyttet. Begge runesten dateres til sen vikingetid år 970 – 1020. Det vides ikke og afklares næppe nogensinde, hvor de to rune-/mindesten oprindeligt har stået. Et godt bud er dog ved en af de mange nu fjernede gravhøje i området, hvor de så efterfølgende bragt til kirken. Fælles for begge sten er, at begge har kvinder som ”afsender”. Tove og Gyda var sikkert begge magtfulde kvinder i vikingetiden, for at kunne fungere som ”runestensrejser”. En position som runeteksten også fortæller om, da begge afdøde mænd – Tomme og Thorbjørn – mindes som Thegner (fastboende, magtfulde mænd). [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/oster-bjerregrav-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''