Østerågade


Østerågade: Maren Branths Bro. Tegning.


Østerågade med Kongensgade til højre set fra Østerågade/Nytorv. Omkring 1850-1910

Intro

Gaden omtales første gang i de skriftlige kilder i 1530erne under navnet "algaden ved åen", men der er næppe tvivl om, at den har eksisteret lige så længe, som Østerå har udgjort Aalborgs havn.

''Østerå'' Østerås historie som havn går tilbage til omkring år 900, hvor der ved åen opstod en markedsplads. Stedet var perfekt til en havnefunktion, da skibene kunne finde læ i åen, samt blive losset og lastet. I midten af 1000-tallet ændrede pladsen karakter, da der opstod en permanent bebyggelse på stedet, og byen Aalborg begyndte at vokse frem. I løbet af middelalderen udviklede Østerågade sig til byens økonomiske centrum, hvilket skyldtes havnens afgørende betydning for Aalborgs handel. Hovedparten af varerne blev nemlig sejlet til og fra byen. Udviklingen fortsatte i 1500- og 1600-tallet, hvor store købmandsgårde skød op langs Østerå.

''Velhavende beboere ved Østerå'' Befolkningen i Østerågade hørte til blandt Aalborgs rigeste. Størstedelen af indbyggerne her var købmænd med deres familier. Hovedparten af de skatteindtægter, som byen fik ind, stammede fra Østerågades beboere, og op til 1800-tallet kaldtes den for byens fineste gade. Sidste halvdel af 1800-tallet skulle medføre store ændringer for Østerågades vedkommende. I hele Aalborgs historie var Østerå både blevet benyttet som drikkevandsforsyning og affaldskanal med deraf følgende sundhedsmæssige problemer. Endvidere var skibene nu blevet så store, at de ikke længere kunne benytte Østerå som havn, og den kørende trafik krævede mere og mere plads.

''Åen overdækkes'' På baggrund af dette blev det i 1872 besluttet at overdække Østerå, hvilket skete for den sydlige del i perioden 1872-74, mens den nordlige del måtte vente til 1897. I samme forbindelse blev Østerågade forlænget fra Gammeltorv til Algade. Navngivet officielt 09.03.1874. Med åens overdækning skete en ændring i handels- og bosættelsesmønstret i Østerågade. Købmændene og deres gårde forsvandt, mens det højere borgerskab flyttede ind i den nye boligmasse mod syd med store lejligheder og butikslokaler. Erhvervsmæssigt ændredes Østerågade således, at den moderne detailhandel gjorde sit indtog. Se flere billeder af Østerågade her: [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8%F8ster%E5gade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8%F8ster%E5gade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4] Kilde: Aalborg byrådsforhandlinger: 1874