Øse kirke


Øse kirke. Museet for Varde By og Omegn


Ældre diasbillede af Øse kirke. Museet for Varde By og Omegn


Stolerækker i Øse kirke. Museet for Varde By og Omegn


Ældre diasbillede af udsmykningen, der stammer fra en gammel lektorieprædikestol. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den smukke romanske landsbykirke er et strålende bevis på at kirkekunst tåler genbrug. I kirken ses endnu tre af de altermalerier, der har prydet kirken siden dens opførsel. Over døren til våbenhuset er begge dele af en yderst velbevaret og historisk interessant lektorieprædikestol fra 1584.

Bygningen

Kirkens kor og skib er romanske. Skibet er opført i to etaper. Våbenhuset og tårnet er fra senmiddelalderen.

I korets sydside er der to udhuggede billedkvadre, den ene med relieffer af to uens rosetter og et malteserkors, den anden med en stiliseret løve.


Tre generationer af altermalerier

Over alteret smykkes koret i dag af en stor fresko fra 1943 af Stefan Viggo Pedersen. Maleriet forestiller Kristi genkomst. Før 1943 bestod alterprydelsen af et maleri fra 1904 af Heinrich Dohm forestillende Vandringen til Emmaus. Det hænger i dag i skibet. Også den gamle renæssancealtertavle fra omkring 1587 med maleri af Korsfæstelsen og teksten ”Christus døde for alle” pryder i dag skibets væg.


Godt genbrug

Foran vestvæggens triumfmur var der indtil omkring 1850 opstillet en lektorieprædikestol fra 1584. Den yderst velbevarede lektorieprædikestol blev nedtaget omkring 1850 og genbrugt i nyindretningen af kirken. Den gamle stols midtkarnap blev omdannet til den nuværende prædikestol og sidebrystningerne med de 12 apostle blev opsat over døren ud til våbenhuset. Begge dele blev restaureret i 1925. Under sidebrystningerne mellem søjlerne hænger på hver side af døren en træfigur fra en gammel prædikestolshimmel (1603). I højre side ses Eva og i venstre side en musikant, der desværre har mistet sit instrument.


Kilder

Ølgod, Ansager, Øse, Næsbjerg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.oesekirke.dk