Ørum missionshus


Ørum Missionshus. Ørum Missionshus på Djursland

Intro

Missionshuset blev bygget i 1896 til lokalt foreningsarbejde med tilknytning til Indre Mission. Her blev der afholdt religiøse møder og søndagsskole for børn. I 1890'erne blev der bygget mange missionshuse i Danmark...

Missionshuset blev bygget i 1896 til lokalt foreningsarbejde med tilknytning til Indre Mission. Her blev der afholdt religiøse møder og søndagsskole for børn. I 1890'erne blev der bygget mange missionshuse i Danmark. Alene i 1896 blev der opført 47 indremissionske forsamlingshuse, og heriblandt missionshuset i Ørum. Mange missionshuse har navne hentet fra Bibelen såsom Bethesda, Bethania og Tabor. Baggrunden for opførelsen af missionshusene var ofte lokale forhold. I Ørum har det sandsynligvis spillet ind, at Indre Missions fører Vilhelm Beck blev præst i Ørum-Ginnerup i 1866. ''Rammer Vorherres knytnæve?'' Indre Mission er en folkekirkelig retning med rod i 1800-tallets religiøse vækkelser. Fra begyndelsen var Indre Mission især udbredt blandt fiskere, husmænd og landarbejdere. Det er derfor, Indre Mission typisk er blevet opfattet som "de fattiges mørke og strenge kristendom", hvis medlemmer forsagede alt verdsligt som eksempelvis dans, spiritus og kortspil. Modsat står grundtvigianismens tilhængere som de kristne livsnydere, der mener, at man godt kan danse, spille kort eller drikke et glas vin uden at blive ramt af Vorherres knytnæve. Meget sigende er det, at man på engelsk kalder Indre Missions medlemmer ”The Holy Danes” og de grundtvigske ”The Happy Danes”.