Ørstedsgade


Borgmester og etatsråd Anders Sandøe Ørsted, o. 1895. Han blev Vejles første kongevalgte borgmester i 1869, og sammen med hustruen Johanne indtog han en markant position i byens sociale liv. Fotograf: H.P. Jensen.


Ørstedsgade 5 er opført i 1909 af malermester Villads Jacobsen. Ejendommen, der her er fotograferet i slutningen af 1980'erne, havde Frits Jensen som arkitekt. Fotograf: Jens Weber


Ørstedsgade, juni 1975, set mod krydset ved Østerbrogade. Fortovet på gadens venstre side, flankeret af træer, går langs Østre Kirkegård. Fotograf: Ole Jensen.


Ørstedsgade set fra Østerbrogade, 1977. Gaden er flankeret af boligforeningen Østerbos etageejendomme. Fotograf: Oskar Jensen.


Ørstedsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter etatsråd Anders Sandøe Ørsted (1826-1905), der fra 1861 var byfoged i Vejle. Han var fra 1869 til 1895 tillige borgmester. A. S. Ørsted var søn af den berømte fysiker H.C. Ørsted