Ørsted


P. Christoffersens gård i Ørsted. 1924.

Intro

Ørsted er nævnt første gang 1389 i formen Ørsted. Forleddet er navneordet ør, de rbetyder grus. Efterleddet er ’-sted’, der kan betyder grund for bebyggelse, areal eller eng.