Ørsted


Ørsted Kro

Intro

Gammel landsby med stjerneform og senere oplandsby med småindustri. En tæt bykarakter omkring den befærdede nord-syd-gående Rougsøvej med kro, hotel, forretninger og købmandsgårde.