Ørslev Kloster


Hovedbygningen bærer i dag præg af Johan Rantzaus ombygning i barokstil omkring år 1700, men størstedelen af murværket stammer fra de middelalderlige klosterbygninger. Hovedbygningens nordfløj er Ørslev Kirke.

Intro

Ørslev Kloster blev opført i begyndelsen af 1200-tallet og var et nonnekloster frem til reformationen i 1536, hvorefter klosteret kom i kronens eje. I 1584 blev Hans Lindenov ejer, og Ørslev Kloster var ejet af denne slægt det meste af 1600-tallet og i 1700-tallet længe ejet af slægten Berregaard.

''Historien om Ørslev Kloster'' Ørslev Kloster var oprindeligt et benediktinsk nonnekloster opført i begyndelsen af 1200-tallet. Ved reformationen overgik klosterets gods til kronen, men i 1584 kom det gennem et jordbytte i den driftige adelsmand Hans Lindenovs eje. Ørslev Kloster fortsatte som herregård i familiens eje i endnu godt 100 år, men i 1708 blev herregården solgt til den godsrige Berregaard-familie. Tidligt opnåede Ørslev Kloster birkeret til hele sognet, således at dette udgjorde en selvstændig retskreds. Godsejeren udnævnte og aflønnede dommerne, og birkeretten vedblev at følge herregårdens ejere helt frem til år 1800. I 1794 påbegyndte den daværende ejer, M. P. Richter et bortsalg af fæstegårdene, men hovedgårdsjorden forblev imidlertid uberørt frem til 1900-tallets begyndelse. I 1934 blev Ørslev Kloster i sidste øjeblik reddet af komtesse Olga Sponneck, der købte og restaurerede hovedbygningen, som var i fare for at blive revet ned. I dag administreres bygningerne af en forening og fungerer som arbejdsrefugium. ''Markante ejere'' -1536: Nonnekloster (Benediktiner) 1584-1610: Hans Lindenov 1682-1708: Johan Rantzau 1724-1747: Marie de Lasson, gift Berregaard 1934-1964: Olga Sponneck Læs mere om Ørslev Kloster på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/oerslevkloster danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen danner sammen med kirken et firfløjet anlæg omkring en lukket gård. Størstedelen af murværket stammer fra de middelalderlige klosterbygninger. Hovedbygningens nuværende udseende er dog præget af Johan Rantzaus renovering og modernisering i barokstil omkring år 1700. Omkring 1920 var gården i stærkt forfald. Dog blev øst- og sydfløjen istandsat i 1922-23. De resterende bygninger var dog stadig i forfald, og først med Olga Sponnecks køb af gården i 1934 blev disse renoveret. Enkelte steder blev middelalderlige detaljer fremhævet, men overordnet set har man bevaret gårdens barokstil. ''Omgivelser'' Nordfløjen i klosteranlægget er Ørslev kirke, som fremstår som en romansk landsbykirke med sengotiske tilbygninger. Kirken er dog væsentlig større end egnens andre sognekirker. Under Marie de Lassons ejerskab 1724-1747 udførtes omfattende restaureringer og udsmykning af kirken, bl.a. det Berregardske gravkapel. Til klosteret hører også en stor have med gamle kulturtræer og -planter. Desuden hører der en skov til klosteret, som primært består af flere hundrede år gamle løvtræer. '' '' ''Bygninger og gods'' 1200-tallet: Firfløjet klosteranlæg opført Ca. 1700: Øst-, vest- og sydfløjen renoveres i barokstil 1794-1826: Frasalg af fæstegårdene 1922-1923: Renovering af syd- og vestfløjen 1934-1935: Gennemgribende restaurering ved arkitekt S. Vig Nielsen

''Fakta'' Adresse: Hejlskovvej 15, 7840 Højslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Fjends Herred, Ørslevkloster Sogn Ejer: Ørslevkloster stiftelse (2016) Funktion: Refugium (2016) Størrelse: (2016) Offentlig adgang: Mulighed for ophold på stedets refugium. Rundvisning efter aftale. Fredning: Fredet (2016)

''English'' Ørslev Kloster [Ørslev Convent] was built in the early 13th century and was a convent until the Reformation 1536. After the Reformation the monastery went to the crown, but in 1584 it was sold to the nobleman Hans Lindenov who made an estate of the former convent. The medieval buildings of Ørslev Kloster was refurbished and modernized around 1700 in Baroque style.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''