Ørreddamme ved Haarby Å


Ørreddamen fornemmes som en fordybning i landskabet

Intro

Herfra eksporteredes ørredyngel til Schweiz.

Ejeren af Haarby Elværk, Brüning Hansen, var en driftig mand.

Omkring 1900 fik han en forretningsidé, der i dag kan synes besynderlig: Syd for den øverste mølledam lod han udgrave et antal bassiner langs Haarby Å.

I bassinerne avlede han ørreder. Når fiskene var vokset til yngelstørrelse, fyldtes de over i store beholder, der kørtes til Flemløse Station. Her blev de omladet til toget, som efter en længere rejse afleverede dem i Schweiz, hvor de igen omladedes til bassiner.

Her gik de så, indtil de havde nået portionsstørrelse og kunne serveres på restauranterne.

Bassinerne er endnu fuldt synlige fra stien, der fra Algade fører sydover langs åen.

En anden mulighed er at køre ind på Lindevænget og følge stien mod nord.