Ørnehøj ved Hesnæs


Ørnehøj i skoven nord for Hesnæs.


Ørnehøj ved Hesnæs.


Sten ved Ørnehøj.


Sten til minde om Kronprins Frederiks (Fr.VII) udgravning af Ørnehøj i 1843.

Intro

Ørnehøj, der ligger lidt nord for Hesnæs, er en fællesgrav - en jættestue - fra bondestenalderen. Gravhøjen blev udgravet af Kronprins Frederik, senere Frederik VII, i 1843. Til minde om begivenheden er der anbragt en sten med inskriptenen F.C.C. 1843 på stedet.

Gravhøjen fra perioden 4000-1700 f.v.t. blev udgravet af Kronprins Frederik 1843. Kronprins Frederik besøgte sammen med kongeparret Stubbekøbing i 1843. Om det er i forbindelse med dette besøg, han har været ved Hesnæs og undersøge gravhøjen, eller om han besøgt stedet senere samme år, er uvist. Når man i dag besøger stedet, vil man se, der mangler en del sten i stensætningen. De er i tidens løb blevet fjernet, knust og brugt til vejbelægning eller lignende. Inskriptionen F.C.C. står for Frederik Christian Cronprinds.

Skovforeningens Vandretur [https://www.skovforeningen.dk/media/Corselitze.pdf https://www.skovforeningen.dk/media/Corselitze.pdf] Fund og Fortidsminder [http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/2997/ http://www.kulturarv.dk/] 1001 Fortællinger [http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/oernehoej http://www.kulturarv.dk/]