Ørnehøj


Klinten ved Ørnehøj. Klinten ved Ørnehøj


Ørnehøj. Ørnehøj


Ørnehøj 1. Ørnehøj


Ørnehøj 2. Ørnehøj


Ørnehøj 3. Ørnehøj


Ørnehøj 4. Ørnehøj


Ørnehøj 5. Ørnehøj

Intro

I Corselitze Østerskov på Falster nær de stejle klinter ud mod Hesnæs Vig og Østersøen ligger jættestuen Ørnehøj. Ørnehøj blev bygget i bondestenalderen for omkring 5000 år siden og var en af datidens fællesgrave...

I Corselitze Østerskov på Falster nær de stejle klinter ud mod Hesnæs Vig og Østersøen ligger jættestuen Ørnehøj. Ørnehøj blev bygget i bondestenalderen for omkring 5000 år siden og var en af datidens fællesgrave. Opførelsen af jættestuen har lagt beslag på mange menneskers arbejdskraft, da talrige tonstunge sten er blevet anvendt ved byggeriet. I nyere tid er flere af stenene imidlertid blevet fjernet og hugget til skærver. For nogle hundrede år siden var store sten i høj kurs ved blandt andet vejbyggeri. Hvis man kikker nærmere på de sten, som endnu findes på Ørnehøj, ses spor efter stensprængningerne. ''Graverprinsen'' På en af de store gavlsten, som omgiver selve jættestuen, ses et indhugget monogram med kongekrone, årstallet 1843 og bogstaverne ”F. C. C.”. Det stammer fra 1843, da den arkæologiinteresserede kronprins, den senere Frederik den Syvende, kom forbi og udgravede Ørnehøj sammen med ejeren af godset, Corselitze. Resultatet af undersøgelsen kendes ikke, og det vides heller ikke, om han fandt nogle gravgaver fra stenalderen. I forbindelse med udgravningen besluttede godsejeren at få indhugget et varigt minde om besøget. De tre bogstaver er en forkortelse for F. C. Classen; navnet på ejeren af Corselitze. Familien Classen er særlig kendt for etableringen af et krudtværk og kanonstøberi i 1700-tallets Frederiksværk. I 1768 købte familien godset Corselitze af prins Carl af Hessen, og bosatte sig på Falster.