Ørkilde


Ørkilde, set på afstand. Ørkilde


Ørkilde, tæt på. Ørkilde

Intro

Det imponerende voldsted Ørkilde ligger i den østlige del af Svendborg. Voldstedet ligger på spidsen af en højderyg, der strækker sig i en bue omkring byen. Det består af en stor borgbanke på cirka 75 gange 75 meter. Banken er mod nord adskilt fra forborgen med en dyb voldgrav...

Det imponerende voldsted Ørkilde ligger i den østlige del af Svendborg. Voldstedet ligger på spidsen af en højderyg, der strækker sig i en bue omkring byen. Det består af en stor borgbanke på cirka 75 gange 75 meter. Banken er mod nord adskilt fra forborgen med en dyb voldgrav. Nord for forborgen ligger yderligere to tørre voldgrave med en mellemliggende vold. Ørkilde nævnes første gang i 1264 og blev muligvis anlagt af Valdemar Sejr. Senere var borgen i lange perioder overtaget af Odense bispestol. I 1350'erne blev den inddraget af Valdemar Atterdag og forblev i kronens eje indtil omkring 1400. ''Da Grevens Fejde kom til Ørkilde'' I juli måned 1534 blev borgen ved Ørkilde stormet og brændt ned af Svendborgs borgere. Det skete under Grevens Fejde, som er betegnelsen for borgerkrigen fra 1534 til 1536. Her forsøgte grev Christoffer af Oldenburg at genindsætte den fængslede og afsatte konge, Christian den Anden. Grevens tropper drog hærgende gennem landet og fik støtte fra mange sider, blandt andet altså fra borgerne i Svendborg. De var vrede over konkurrencen fra Ørkil by, der i tidens løb var vokset op ved borgen og efterhånden havde tiltusket sig diverse privilegier. Borgen blev aldrig genopbygget efter ødelæggelsen. I dag er alle bygninger forsvundet, men arkæologiske udgravninger har afdækket rester af en ringmur og fundamenter fra bygninger på indersiden af muren.