Ørbæklunde


Tryk. Herregården Ørbæklunde


Litografi. Herregården Ørbæklunde


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Ørbæklunde


Fynske Hovedgårde. Ørbæklunde

Intro

Ørbæklunde opstod som en mindre gård i Ørbæk. To voldsteder vidner om, at den er flyttet flere gange, inden den har fået sin nuværende placering midt på sin mark umiddelbart syd for Ørbæk.

Ørbæklunde var et yndet opholdssted for H.C. Andersen. Ikke mindre end seks gange var Andersen på Ørbæklunde: Juli 1836, 3. august 1840, 20.-21. juli 1841, 15. august 1842, 27. maj 1848, 22. juni 1850. Fra 1840 – minus 1841 – skete besøgene under H.C. Andersens ophold på Glorup.

I et brev til Edvard Collin den 19. juli 1836 omtaler H.C. Andersen besøget på Ørbæklunde:
”Vi gjorte mange Udflugter og paa Ørebekkelunde, kunde Deres Søsteres Digter Bulver, ikke have faaet en mere smigrende Behandling end jeg, min Skaal blev først udbragt: »Danmark[s] Andersen, som hædrer vor gamle Borg med sin Nærværelse!« (Ærlig talt følte jeg mig lidt flau ved den særdeles Complimenteren).”

I H.C. Andersens dagbogsoptegnelse fra 15. august 1842 får vi en god beskrivelse af herregården:
”Kjørt om Eftermiddagen til Ørebækkelunde, seet Kjælderen hvor der er en Nedgang gjennem et Skab, gamle Folk have her seet Benene af Fanden, som løb op og ned; her er en stor Steen Klump, for lille til at styrke Muren, der er meget tyk, en Jomfru siges her at være indmuret. Vi var paa Loftet hvor der er to udmærkede Vagtstuer, Gulvet hvælvet opad, da det er Buer, en Kamin og et lille Vindue med Udsigt til Beltet og Munkeboe-Banke. — Rækværket op til Haven beskaarne Granhække af to Alens Bredde. Riddersalen benyttes til Kornloft.”