Ørbækgård


Ørbækgårds nuværende bygning er en hvidkalket bygning med kamtakkede gavle og en gavlkvist i midteraksen. De tilhørende avlsbygninger blev opført i 1728, hvilket, sammen med daværende ejers navn, Christen Skeel, står skrevet over den ene port.


Længe var Ørbækgaard ejet af familien Skeel/Scheel. I slutningen af 1600-tallet blev adskillige gobeliner fremstillet, der skulle vise familiens besiddelser, heriblandt Ørbækgård. De kan ses i Riddersalen på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

Intro

På Djursland vest for Grenå ligger Ørbækgård. Herregården blev erhvervet af Jørgen Skeel i 1616 og indgik senere i grevskabet Scheel fra 1725-1807. I tidens løb er meget af jorden blevet udstykket til bl.a. husmandsbrug, men i dag drives der fortsat landbrug på gården.

''Historien om Ørbækgård'' Ørbækgårds første kendte ejer var Henning Podebusk, hvis enke, Kirstine Falk, i 1442 pantsatte gården til Ulrik Stube, der var biskop i Aarhus. Sammen med sin anden ægtemand, Bord Jensen, generhvervede de gården, men allerede i 1446 solgte de den videre til Otte Rosenkrantz. Slægten Rosenkrantz var i besiddelse af Ørbækgård i omkring hundrede år, hvorefter gården, efter en periode med hyppige ejerskift blev købt af Jørgen Skeel i 1616. Jørgen Skeel var en af landets mægtigste adelsmænd og ejede en række andre herregårde på Djursland, bl.a. Sostrup og Gammel Estrup. Da Christen Skeel i 1725 oprettede grevskabet Scheel blev Ørbækgård lagt under grevskabet. Grevskabet skulle nedarves udelt til efterfølgende generationer, og medførte at de dertilhørende gårde hverken måtte sælges eller pantsættes. Grevskabet Scheel holdt dog ikke evigt. En af arvingerne, Jørgen Scheel, blev nødsaget til at opløse grevskabet og bortsælge flere godser takket være stort overforbrug. I 1811 blev Ørbækgårds hovedgårdsjord derfor delvist udstykket og dernæst solgt til Jørgen Bodilsen. Jørgen Bodilsen måtte allerede i 1827 sælge gården på tvangsauktion. Mellem 1921 og 1924 blev store dele af Ørbækgårds areal udstykket til husmandsbrug, og gårdens areal reduceret til 60 ha. ''Markante ejere'' 1446-1477: Otte Rosenkrantz 1616-1631: Jørgen Skeel 1695-1731: Christen Skeel/Scheel 1768-1811: Jørgen Scheel Læs mere om Ørbækgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/oerbaekgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I slutningen af 1600-tallet bestilte familien Skeel et antal gobeliner, der skulle vise familiens besiddelser, og her ses Ørbækgård med en trefløjet hovedbygning og med en dertilhørende ladebygning. Kort efter grevskabets oprettelse blev der opført nye bygninger på Ørbækgård, hvor den tidligere hovedbygning fra 1600-tallet muligvis blev nedrevet. Ørbækgårds nuværende hovedbygning er en beskeden bygning i en etage. Den hvidkalkede bygning er grundmuret med en smal gavlkvist i midteraksen og har kamtakkede gavle. ''Omgivelser'' Af Ørbækgårds avlsbygninger toner særligt den hvidkalkede bindingsværkslade i røde tømmer frem. Bygningen er opført i 1728 af Christen Skeel. Det kan ses over den ene port, hvor hans navn og årstallet 1728 står skrevet. En tidligere gårds voldsted kan ses nord for gården, og tæt herved er der desuden rester fra den tidligere Ørbæk by. ''Bygninger og gods'' 1725: Ørbækgård indgår i grevskabet Scheel 1728: Nye avlsbygninger opføres 1807-1811: Herregården udstykkes delvist, og gården sælges efter grevskabet Scheels nedlæggelse 1921-1924: Udstykning af arealer til husmandsbrug

''Fakta'' Adresse: Ørbækvej 15, 8586 Ørum Kommune: Norddjurs Kommune Tidligere: Randers amt, Djurs Nørre herred, Ørum sogn Ejer: Kate Møller og Steen Møller(2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: 61 ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygning er ikke fredet (2016)

''English'' Ørbækgård, located in eastern part of Djursland, was one of several manors owned by the family Scheel in the 17th and 18th centuries. From 1725-1807 it was part of the County Scheel. Most of the estate was parceled out in 1811 when the County Scheel was abolished due to excessive spending by count Jørgen Scheel. Again in the 1920’s large tracts of the manor was parceled out. To this day Ørbækgård is used for farming.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''