Øm Kloster


Øm Kloster. Øm Kloster

Intro

Øm Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Cistercienserordenen. Det blev oprettet i 1172, blandt andet med støtte og godsgaver fra århusbisperne Eskil og Svend. Der har muligvis været knyttet et hospital til klosteret i senmiddelalderen, åbent for folk udefra...

Øm Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Cistercienserordenen. Det blev oprettet i 1172, blandt andet med støtte og godsgaver fra århusbisperne Eskil og Svend. Der har muligvis været knyttet et hospital til klosteret i senmiddelalderen, åbent for folk udefra. Da alle danske klostre blev lukket ved Reformationen i 1536, blev Øm et slags opsamlingskloster for jyske munke af alle ordener, indtil også det blev lukket og nedrevet i 1560-61. I dag viser de blotlagte fundamentrester anlæggets form og størrelse. En del af klostergrunden blev efter middelalderen bebygget med landsbyen Emsborg. ''De sorte og de hvide munke'' Mange cistercienserklostre er startet ved, at ordenens hvidklædte munke fik til opgave at overtage og bringe orden i et eksisterende kloster beboet af Benediktinerordenens sortklædte munke. Ifølge Øm Klosters egen krønike var det også tilfældet her - endda med et ekstra kompliceret hændelsesforløb. Egentlig skulle klosteret have ligget i Sminge ved Silkeborg, men i 1166 lod århusbispen munkene overtage det benediktinske kloster i Veng, hvis ”sorte munke” angiveligt trængte til en cisterciensisk genopdragelse. Kævl med en lokal adelsfrue om godsrettigheder tvang imidlertid konventet til at flytte videre, først til Kalvø og i 1172 til Øm, inden de endelig kunne slå sig ned.