Ølufvad i Vester Nebel sogn


Den gamle skole i Ølufvad ca. 1902. Jens Riber med børn. Ukendt fotograf.


Den nybyggede skole i Ølufvad ca. 1909. Fotograf ukendt.

Intro

Ølufvad, Vester Nebel sogn i Esbjerg Kommune. Ølufvad er en lille bebyggelse ved den gamle studedrivervejs vadested over Alslev Å. Det er ikke et selvstændigt ejerlav, men en del af ejerlavet Ølufgård m. fl..

Ølufvad skole.

Den første skole i Ølufvad var et lille stråtækt skolehus, som lå skråt overfor Ølufvad Kro på modsatte side af den gamle hovedvej. Det blev bygget samtidig med skolen i V. Nebel i 1829. Der var ingen lærerlejlighed til skolen og ej heller nogen fast lærer. I vintertiden havde man en vinterlærer ansat ved skolen, og i sommertiden måtte eleverne gå til V. Nebel, eller læreren i V. Nebel måtte gå til Ølufvad.

I 1905 blev der bygget en ny skole, som efterhånden blev udvidet. Samtidig blev en lærer fastansat. Og efter nogle år blev der også nogle lærerinder tilknyttet skolen. Den første lærer hed Mads Karlo Jensen – han døde i 1909. Dernæst ansattes Erik Nogel Eriksen, som var lærer frem til 1932. Niels Rasmussen Hedegård Holm var den næste og sidste i rækken. Han var der frem til nedlæggelsen i 1968. Forinden nedlæggelsen havde skolen 1960 til 1968 fungeret sammen med V. Nebel skole som én skole. De yngste elever blev undervist i Ølufvad, de ældste i V. Nebel. – Efter nedlæggelsen fungerede Ølufvad skole i nogle år som hjælpeskole til V. Nebel skole.

I dag fungerer skolen som institutionen "Naturværkstedet".