Ølufvad Kro i Vester Nebel sogn


Ølufvad Kro ca. 1922. Jens Riber m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Ølufvad Kro. Ølufvad Hovedvej 85. Matr. 18a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ølufvad Kro var ikke en kro oprindeligt. Først i 1830 fik gårdejeren krobevilling.

Ejendommen blev oprettet senest 1674 som fæstegård under Ølufgård ved en deling af Ølufvad Mark mellem Ølluf Smedje og Ølufvad Kro. På et tidspunkt var Ølufvad Kro fæstet af rytteren, som Ølufgård var forpligtiget til at stille til rådighed. Gården (Ølufvad Kro) blev frasolgt Ølufgård til rytteren/gårdfæsteren i 1791 med 1 tdr 1 fdk hartkorn jord. I 1844 blev gården omvurderet til 2 tdr 2 fdk 2 ¼ alb hartkorn. Vedr. fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var den nationale rytter Søren Hansen, kaldet Søren Vad. Han var gift med Anna Bennedsdatter. Søren Vad frikøbte gården 1791 og købte samtidig Nørkjær agre med 3 fdk hartkorn fra selve Ølufgårds mark. Han søgte også 1800 om krobevilling, men fik afslag.Deres datter Dorthe Sørensdatter blev 1801 gift med Hans Larsen Boe fra Terpling i Aastrup sogn, som overtog gården 1805. Dorthe Sørensdatter døde 1825, og Hans Larsen i 1827, hvorefter gården blev sat på auktion i 1828. I 1828 overtog Jens Christensen Riber fra Janderup gården. Han var gift med Mette Kirstine Lauridsdatter. De fik 1830 bevilling til at oprette kro på stedet, og det blev startskuddet til stedets storhedstid. Ølufvad Kro var en studedriverkro med en god beliggenhed ved den gamle studedrivervej og vadestedet over åen. Stedet blev flittigt besøgt af studedriverne, som drev stude og svin sydpå til markederne i Hamburg og Husum. Selve studene og vogterne overnattede på Lifstrup hede. Ved fremgangen for Ølufvad Kro kunne Jens Riber 1845 tilkøbe nabogården Avlinggård i Lifstrup med ca. 120 tdr. l.. Denne gård blev i begyndelsen drevet med bestyrer, men efter kort tid lagt ind under Ølufvad Kro. Jens Riber døde 1864, og i 1868 overtog sønnen Christen Jensen Riber gården. Han var året før blevet gift med Elisabeth Cathrine Nielsen, født i Tarp, Billum sogn. Han drev kroen videre som faderen og kunne 1885 tilkøbe nabogården Harholm i Lifstrup til en datter og svigersøn. Christen Ribers kone døde 1884. I 1889 blev Ølufvad Kro overtaget af den kun 18 årige søn Jens Christensen Riber. Han blev 1893 gift med Ane Johanne Lauridsen fra Andrup. Med Jens Riber var Ølufvad Kros dage som studedriverkro talte; studedrivertiden var ved at være forbi. Jens Riber var den sidste ”rigtige, gammeldags” kromand på stedet. Hans kone døde 1922. Kort tid efter begyndte Jens Riber at udstykke Lifstrupjorden til 2 sønner. Jens Riber døde selv 1940. Hvorefter kroen 1942 blev overtaget af den ugifte datter Elisabeth Kirstine (Lisbeth) Riber. Omkring denne tid blev hovedvejen flyttet på den anden side af kroen, og i denne forbindelse blev kroens udlænger fjernet, således der kun blev 2 længer tilbage til kroen – Jens Riber havde kraftigt modsat sig dette. Lisbeth drev kroen som i gamle dage til sin død i 1978. Hun var kendt for sine æggekager, bakskuld og sit gode humør. Efter hendes død overtog broren Laurids Riber kroen, men videresolgte den samme år til Peder Christian Møller fra Korskroen, som året efter blev gift med Susanne Brinch Johansen fra Esbjerg. De fortsatte krodriften med æggekage og bakskuld i deres fritid. I 2001 blev kroen overtaget af nuværende ejere Karen og Tage Poulsen. De har genåbnet kroen på fuld tid. Stedet er herved blevet en lille afholdt og velbesøgt kro, smukt vedligeholdt i gammel stil. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016

Ølufvad Kro var en studedriverkro ved den gamle studedrivervej (hovedvej 11).Den blev flittigt besøgt af studedriverne, som drev stude og svin sydpå til markederne i Hamburg og Husum. Kroen er stadig virksom.

Se i øvrigt gårdhistorie.