Ølufvad Hovedvej 70 i Vester Nebel sogn

Intro

Ølufvad Hovedvej 70. Matr 20d Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1931 ved udstykning af 28 tdr. l. fra Øluf Mølle. Bygninger blev opført 1930 - 31.

Grundlæggeren af ejendommen var Christen Lyngby Larsen, en søn af Peder Larsen fra Øluf Mølle. Han fik 1931 udstykket parcellen fra faderens gård, samme år som han blev gift med Karen Sørensen, en datter af Adam Sørensen fra Ølluf Smedje. Til den oprindelige jord blev udstykket yderligere 4 tdr. l. fra Øluf Mølle 1947.

1973 Nuværende ejer Peder Lyngby Larsen, en søn af foregående. Han har moderniseret gården ved at lade nye bygninger opføre. I 2003 overtog han Øluf Mølle efter farbroderen (jorden havde han dyrket mange år i forvejen), og fra denne lagde han en stor del af jorden ind under nærværende, så gården i dag har ca. 84 tdr. l. jord.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991