Ølufvad Hovedvej 32 i Vester Nebel sogn

Intro

Ølufvad Hovedvej 32. Matr. 1l Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1923 som et statshusmandsbrug på 15 tdr. l. jord fra Ny Ølufgård. Nuværende bygninger er opført 1963 efter 2 brande.

Grundlæggeren af statshusmandsbruget var dræningsmester Niels Peter Christian Carlsen fra Sjælland, som købte jorden fra Ny Ølufgård 1923 og lod bygningerne opføre. Han var gift med Karen Madsen fra Fyn.

1927 Niels Jensen Skov. Han var gift med Margrethe Knudsen.

1932 Christen Daugaard Christensen, søn af Jens Chr. Christensen fra Helsingborg. Han var gift med Else Sørine Jensen Bjerre, en datter af Søren Bjerre fra Matr. 1a i Hygum.

1932 Ferdinand Bruun Christensen, en bror til sidstnævnte ejer. Han blev samme år gift med Anna Kirstine Lauridsen fra Øse sogn. Han tilkøbte 1941 en englod ved nuværende lufthavn (er dog atter frasolgt). De drev ejendommen til 1959 og flyttede da til Varde.

1959 Bodil og Ewald Jepsen. De havde forinden haft Søhalegård. Det var dem, der lod nuværende bygninger opføre. De udvidede gradvis landbruget. O. 1964 blev tilkøbt 8 tdr. l. eng fra Rudholmvej 11. Jorden omkring ejendommen blev dog frasolgt i 1972 i forbindelse med lufthavnsekspropriationerne, men Ewald Jepsen forpagtede fortsat jorden og fra 1980 også Ølufhøjes jord. I 1991 blev jorden tilbagekøbt fra kommunen sammen med Ølufshøjes jord, så der i dag er 38 tdr. l.. De solgte ejendommen 1992.

2000 Nuværende ejer Lars Peder Jessen fra Trehøjegård i Skads sogn. Han driver jorden fra sin anden gård og udlejer bygningerne. I en årrække har stuehuset været udlejet til hans forældre.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991