Ølufgårdsvej 44 i Vester Nebel sogn

Intro

Ølufgårdsvej 44. Matr. 1n Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet som statshusmandsbrug i 1928 på 16 tdr. l. jord, som oprindeligt var udstykket fra Ølufgård i 1911.

Jorden, som denne ejendom og naboejendommen er udstykkede af, var 32 tdr. l., som handelsmændene Chr. Rathmann og Eskild P. Eskildsen beholdt fra Ølufgård i forbindelse med udstykningen af denne i 1911. 1927 købte Landbrugsministeriet jorden og udstykkede den til 2 lige store statshusmandsbrug med hver 16 tdr. l..

Nærværende jordlod blev 1928 købt af Poul Boysen, som lod bygningerne opføre. Han var 1927 blevet gift med Jenny Nielsine Sørensen fra Balle i Bryndum sogn. De drev ejendommen til 1948.

1948 Nuværende ejer, Johannes Kristensen fra Årre sogn. Han var samme år blevet gift med Marie Kirstine Hansen fra Biltoft i Næsbjerg sogn. De udvidede landbruget ved at tilkøbe jord et par gange, så ejendommen i dag har ca. 30 tdr. l. jord. Marie Kristensen døde 2000.

2010 Yderligere oplysninger:

Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991