Ølufgårdsvej 26, Vester Nebel

Intro

Ølufgårdsvej 26. Matr. 6c Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1872 (udstykket 1873) ved udstykning af ca. 20 tdr. l. jord fra Nebelgård. På ejendommens jord ligger et af de gamle mergellejer ved Vester Nebel.

Grundlæggeren af ejendommen var Bunde Bundesen, en søn af Jens Bundesen fra Nebelgård. Han opførte bygningerne 1872 og fik jorden udstykket fra faderens gård året efter. 1874 blev han gift med Nielsine Kirstine Pedersen fra Rousthøje i Grimstrup sogn. Allerede 1881 flyttede de til matr. 25a i Skærbæk.

1881 Jeppe Jensen og hustru Ane Mortensen fra Gørding sogn. Jeppe Jensen døde 1901.

1902 Jes Peder Jepsen, en søn af foregående. Han var 1902 blevet gift med Jensine Marie Haahr.

1904 Niels Chr. Nissen. Han var gift med Maren Michaelsen, en datter af Søren Michaelsen fra Foldgård.

1910 Hans Nielsen Thomsen.

1910 Søren Peder Madsen. Han var Næsbjerg sogn.

1912 Anton Christian Sørensen.

1919 Peder Clemmensen Pedersen, Nebelgård.

1919 Peder Lauridsen og hustru Nancy Dorthea Riber. De var fra Hostrup sogn. Formodentlig var det i deres tid, at mergellejet på ejendommens jord blev anlagt. Mens merglen blev udvundet, anvendte mergelselskabet bygningerne som hovedkvarter, og familien har formodentligt boet et andet sted i sognet.

1921 Dines Peter Olesen og hustru Augusta Jensen, som stammede fra hhv. Hemmet og Nr. Nebel sogne. De blev gift samme år. De forbedrede den lille ejendom, som var blevet slemt tilredt under mergeludvindingen. Dines Olesen døde 1951, men enken drev gården videre med sønnen Ove Ejvind Olesen som bestyrer.

Ove Olesen blev 1957 gift med Anna Clausen fra Alslev og overtog ejendommen efter moderen i 1959. Han tilkøbte lidt jord ved V. Nebel 1964. 1966 købte de Ålbæk Møllegård og flyttede dertil. De fortsatte med at drive nærværende ejendoms jord og udlejede huset.

1993 Nuværende ejer Leif Andreas Olesen. Han er søn af foregående og har boet på ejendommen siden 1988.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991