Ølstrup Kirke
Intro

Lille romansk kirke med tårn fra 1949. To ting er usædvanlige ved kirken, nemlig et altermaleri af Emil Nolde og en stor høj på kirkegården.

Emil Noldes »Kristus Emmaus» er malet i 1904. Nolde var i 1902 blevet gift med provst Vilstrups niece Ada. Ved et kirkesyn samme år lovede provsten at opsøge en maler, der kunne udføre et alterbillede. Der var i sognet delte meninger om Noldes værk, og i årene 1919-39 var det forvist fra altertavlen. Blev senere stjålet og erstattet med nuværende altermaleri. Den store gravhøj har gennem tiden appelleret til fantasien. Man ved, at graveren er stødt på meget store sten, så måske gemmer højen en dysse eller jættestue fra bonde- stenalderen.

''Publiceret''