Ølstedgård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Ølstedgård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Ølstedgård

Intro

Ølstedgård blev anlagt som landsbyhovedgård i slutningen af 1500-tallet ved nedlæggelse af nogle gårde i landsbyen Ølsted, der ligger ca. 3,5 km nordøst for Brobyværk.