Ølluf Smedje i Vester Nebel sogn


Ølluf Smedje 1922. Fotograf ukendt.

Intro

I dag kaldet Avlinggård. Vestervadvej 30. Matr. 19a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprindeligt oprettet omkring 1630 som en lille smedje til Ølluf Hovedgård.

Denne smedje, som var et jordløst hus, hørte under Ølufgård. Fæsteren fik i løbet af 1700 tallet sammen med fæsteren af Ølufvad Kro ret til at fæste Ølufvad Mark. Ved frasalget fra Ølufgård i 1791 var 1 tdr. 1 skp. hartkorn til gården. I 1844-matriklen blev gården vurderet til 2 tdr. 2 skp. 2 ¼ alb. hartkorn. Om fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var smeden Poul Nielsen, som var gift med Else Raskdatter. Han frikøbte gården fra Ølufgård i 1791. Poul Nielsen blev en velhavende mand. Hans kone var da også datter af en velhavende bonde i Hygum. I 1800 købte han halvpart i V. Nebel kirke. Da han døde 1802 (barnløs) giftede enken sig samme år med enkemanden Jes Sørensen fra Blåholm i Grimstrup sogn. Jes Sørensen beholdt Blåholm og var således ejer af 2 gårde, kirkeejer samt udlånte penge til mange af omegnens beboere. 1808: Søren Mortensen. Brorsøn til Else Raskdatter. 1810: Atter Jes Sørensen. I 1812 solgte Jes Sørensen gården til sin brorsøn Silles Pedersen (søn af Peder Sørensen) fra Rousthøje. Blåholm blev året efter solgt til en svigersøn. Silles Pedersen blev gift i 1815 med Johanne Marie Christensdatter, en datter af Christen Sørensen, Hygum Østergård. Deres datter Else Kirstine Sillesdatter blev i 1841 gift med Anders Nielsen Friis, som overtog gården samme år. Anders Nielsen Friis var en søn Niels Jensen Friis fra Harholm i Lifstrup, men var født i Starup sogn. I øvrigt havde han haft Harholm i kort tid, inden han overtog Ølluf Smedje. 1870: Silles Pedersen Friis, søn af foregående. Han blev gift i 1879 med Else Pedersen fra Bøel i Gørding sogn. 1902: Marius Hansen, gift med Ane Marie Poulsen. De stammede fra hhv. Næsbjerg og Grimstrup sogne. 1917 Else Johanne og Adam Henrik Sørensen. De havde forinden haft ejendommen ”Paradiset” ved Horne. Til Ølluf Smedje havde været et meget gammelt og særpræget stuehus. Denne lod den nye familie erstatte af et nyt stuehus 1928 – 29. I forvejen var de gamle udbygninger blevet erstattet af ny stald og lade. Familien flyttede til Varde i 1941. 1941 Niels Petersen, Esbjerg. Han var slagtermester i Esbjerg og drev gården med bestyrer. Gården er derfor i mange år blevet kendt som ”æ slautergård”. I 1964 blev Åblinggård i Lifstrup desuden tilkøbt. Bestyreren fra 1962 var Vagn Holdensen fra Bjerndrup ved Gørding. Han blev 1964 gift med Anna Munk Hansen fra Hedegård ved Gredstedbro. De overtog gården efter Niels Petersen i 1972. Vagn Holdensen begyndte o. 1967 vognfabrikation på gården. Denne virksomhed voksede og fik fra ca. 1974 navnet HVAMØ. Desuden påbegyndtes senere hydraulikfirmaet HT-hydraulik i samarbejde med Børge Thams. I dag ejes ejendommen og HVAMØ af Børge Thams’ søn Morten Thams, som overtog gården efter Vagn Holdensen 2001. Han er gift med Gitte Bernhardt. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016