Øllehuse v. Tradsborg

Intro

Langs den snorlige Tradsborgvej ligger ”Øllehuse”, en husmandsudstykning fra 1780-erne.

Bevidst anlagt husmandsudstykning på gammel hede 1782-1793, foranlediget af ejeren af Krogsgård til en række jordløse husmænd i forbindelse med Tjæreborgs udskiftning. Han lod 11 ens huse ("Øllehuse") bygge langs en snorlige vej, og alle husmandsstæder var lige store og ens
indrettede. I dag er der sket en del sammenlægning af nogle af ejendommene, men de oprindelige lange smalle jordlodder er fortsat synlige i landskabet, og bebyggelsen ligger stadig langs den snorlige vej, i dag en blanding af gårde og huse. Ingen af de oprindelige huse er formentlig bevaret, Tradsborgvej 64 er fra 1804, de øvrige en del yngre.
Tæt sydvest for Tradsborg findes i øvrigt et par gamle tilgroede hulveje, som førte fra Tjæreborg til Tradsborg.

Litteratur
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Landbygninger i Esbjerg Kommune.
Tvillingesogne af Geest og Marsk, 1-2,